Een muzikale wandeling!

We gaan samen een muzikale reis maken door de natuur! Tijdens deze wandeling praten we over jouw/jullie muzikale interesses en wat dit voor je betekend. Misschien hou je van muziek maar komt het er niet van een instrument te bespelen. Lopen, ademen en hartslag zijn ritme en vertaald naar muziek een hele herkenbare 4 kwarts maat. De basis die we dagelijks terug horen op de radio. Tijdens onze wandeling nemen we pauze om ieder een djembé te bespelen. We gebruiken het ritme van het lopen-ademen-hartslag om een basis te creëren.

Daarnaast is het mogelijk om bij ritme te zingen, maar uiteraard niet noodzakelijk. Dit zou zo maar spontaan kunnen gaan!


Wandelen kan verruimend en drempelverlagend werken om uitdagingen aan te gaan en nieuwe inzichten te verwerven.

Naast het ritme kan ik je ook aan het begin zetten van het bespelen van een melodieus instrument, de mondharmonica.

Ook dit instrument is zeer ritmisch en kent een gemakkelijke bespeeld worden door improvisatie. 

Muziek en hersenen.

Als je een hersenscan maakt van iemand die muziek hoort, zie je dat bijvoorbeeld ritme een bepaald hersengebied stimuleert, de melodie een ander, en dat toonhoogte verderop activiteit genereert. Er zijn veel hersengebieden nodig om muziek te verwerken!

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van de natuur op ons brein. Daaruit blijkt onder meer dat:

  • natuur je zintuigen en je hersenen minder belast. Daardoor nemen gevoelens van stress af en word je meer ontspannen;
  • bewegen in de buitenlucht het stresshormoon cortisol verlaagt;
  • stevig doorstappen het niveau van serotonine en endorfine verhoogt. Dat zijn hormonen die een goed gevoel geven;
  • buiten lopen de prefrontale cortex stimuleert – het hersengebied dat onder meer belangrijk is bij helder en probleemoplossend denken, het nemen van besluiten, concentratie en empathie;